Ikano Försäkrings verksamhet har upphört

LIVFÖRSÄKRINGAR

Ärenden som berör livförsäkringar hänvisas till den nya försäkringsgivaren Euro Accident.

Hemsida: https://www.euroaccident.se/ikanolivforsakringar

OMIFALL-, BUSA- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

Ärenden som berör produkterna Omifall, Busa samt olycksfallsförsäkringar hänvisas till den nya försäkringsgivaren Darag.

Hemsida: https://darag.se

Epost: darag@vanameyde.se

Tel: +46 (0) 457 256 23

BETAL- OCH LÅNESKYDDSFÖRSÄKRINGAR

Ärenden som berör betal- och låneskyddsförsäkringar hänvisas till den nya försäkringsgivaren AXA.

Hemsida: https://se.clp.partners.axa

Tel: +46 (0) 8 519 896 21

Post: AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm

DOLDA FEL-FÖRSÄKRINGAR

Skadeärenden hänvisas till Darag.

Hemsida: https://darag.se

Epost: darag@vanameyde.se

Tel: +46 (0) 457 256 23

Ärenden som berör nyteckning av Dolda fel-försäkringar hänvisas till försäkringsförmedlaren Willis Tower Watson eller Era.

Willis Tower Watson

Hemsida: https://www.doldafel.se

Epost: saljservice@willis.com

Tel: +46 (0) 8 5463 5990

Era

Hemsida: https://www.saljarforsakring.se

Epost: info@nordic.se

Tel: +46 (0) 31 405 370