Skip to content

Ikano försäkrings verksamhet har upphört

Livförsäkringar

Ärenden som berör livförsäkringar hänvisas till den nya försäkringsgivaren Euro Accident.

Hemsida: https://euroaccident.com/se/privat

Omifall-, Busa- och
Olycksfallsförsäkringar

Ärenden som berör produkterna Omifall, Busa samt olycksfallsförsäkringar hänvisas till den nya försäkringsgivaren Darag.

Hemsida: https://darag.se
Epost: [email protected]
Tel: +46 (0) 457 256 23

Betal- och
Låneskyddsförsäkringar

Ärenden som berör betal- och låneskyddsförsäkringar hänvisas till den nya försäkringsgivaren AXA.

Hemsida: https://se.clp.partners.axa
Epost: [email protected] 
Tel: +46 (0) 8 519 896 21
Post: AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm

Dolda fel-försäkringar

Skadeärenden hänvisas till Darag.

Hemsida: https://darag.se
Epost: [email protected]
Tel: +46 (0) 457 256 23

Ärenden som berör nyteckning av Dolda fel-försäkringar hänvisas till försäkringsförmedlaren Willis Tower Watson eller Era.

Willis Tower Watson

Hemsida: https://www.doldafel.se
Epost: [email protected]
Tel: +46 (0) 8 5463 5990

Era

Hemsida: https://www.saljarforsakring.se
Epost: [email protected]
Tel: +46 (0) 31 405 370